Vacature: Lid Raad van Advies

April 8, 2020

Gezocht: Leden Raad van Advies Stichting medicinaal Cannabis Onderzoek

In Nederland lijden meer dan 2 miljoen mensen aan neuropatische pijn. Hierdoor gaat hun kwaliteit van leven achteruit door het constant voelen van pijn. Deze mensen krijgen pijnstillers, ontstekingsremmers of middelen tegen epilepsie die vaak niet werken. Als mogelijke (aanvullende) behandeloptie kunnen artsen en oncologen ook medicinale cannabis voorschrijven.

Wat is medicinale cannabis?

Medicinale cannabis is een plantproduct dat onder zeer strikte voorwaarden van de overheid, vrij van pesticiden en andere afvalstoffen met uiterste precisie wordt geteeld, zonder overlast op milieu of omgeving. De inhoud stoffen hebben een genezend effect op ziektesymptomen. De bloem, het granulaat of een olie wordt onder begeleiding van een arts voorgeschreven en uitgegeven door een apotheek. De medicinale cannabisbloemen bevatten een vrijwel exacte medicinale hoeveelheid van werkzame stoffen, zodat dit goed kan worden gedoseerd als een medicijn.

Gebruik van medicinale cannabis

Medicinale Cannabis wordt ook voorgeschreven aan kankerpatiënten die pijn, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking ondervinden. Tevens in geval van misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker.

Een top teelt en onderzoek locatie voor Nederlandse patiënten

CannNext zet zich binnen Nederland in om de teelt en onderzoek voor medicinale cannabis op wereldniveau te brengen. De Nederlandse overheid behoort tot de voorlopers in de wereld door de medicinale toepassingen al meer dan 20 jaar geleden te legaliseren.  Bij het onderzoek worden wietplanten op inhoud getest. Het betreft inhoudsstoffen die helpen bij bestrijding van bovengenoemde ziektes en waarvan de werking van medicinale cannabis door de Nederlandse overheid en internationale organisaties zijn erkend.

CannNext verricht de teelt met een vergunning van de Nederlandse overheid in een zeer moderne, streng beveiligde en geheime indoor locatie.  De teeltfaciliteit behoort tot de top van de wereld. De faciliteit is uitgerust met innovatieve klimaatbeheersing, bewatering en belichtingstechnologie om heel specifiek te telen of onderzoek te doen.

Halvering van ontwikkeltijd voor medicinale toepassingen

Een nieuwe stichting heeft als hoofddoel doel de samenwerking tussen patiënten, telers, zorg en wetenschappers te verbeteren waardoor betere medicinale toepassingen kunnen worden ontwikkeld binnen 50% van de huidige ontwikkeltijd.

Een lid werkt in een inspirerende en gedreven omgeving samen met andere professionele en specialistische personen en organisaties. De leden van de Raad van Advies hebben specialistische kennis van deelaspecten in deze sector en zijn in staat mensen te motiveren door eigen ervaring, kennis en charisma.

Doelen van de stichting zijn

 • Samenwerking – Mobiliseren van patiënten, wetenschappers, zorgverleners, telers en apotheken om ontwikkeling van medicijnen te versnellen door kennisdeling
 • Wetenschappelijke data – Ontwikkelen van initiatieven om data te verzamelen die de effectiviteit van bepaalde soorten medicinale cannabis inzichtelijk maakt
 • Medicijnen – Stimuleren van ontwikkeling en productie van betaalbare en effectieve medicijnen gebaseerd op inhoudsstoffen van medicinale cannabis
 • Genetica ontwikkeling – Richting geven aan de selectie van soorten cannabis die geschikt zijn voor specifieke aandoeningen
 • Professionele opleiding en leergang – Ondersteunen en vormgeven van een professionele leergang Opleiding Medicinale Cannabis voor 100 studenten in 2021, waarin het curriculum van professioneel telen, verwerken, wetgeving, compliance, medicijn en de bedrijfsorganisatie wordt onderricht. Een snel legaliserende en professionele sector vereist vakbekwaam en gekwalificeerd personeel.
 • Fondsenwerving – De stichting werft fondsen om gericht onderzoek te verrichten en de educatie rond medicinale cannabis te verbeteren.

Taken

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over de ontwikkelingen in de medicinale toepassingen en voorstellen van initiatieven
 • Het betrekken van (onderwerp) specialisten op deelgebieden die deel uit kunnen maken van een advies/ontwikkelteam

De Raad van Advies komt 4 x per jaar samen op locatie of via video conferencing.

Achtergrond van een lid

 • Specialistische ervaring op een onderdeel in de keten van productie tot voorschrijven van medicinale cannabis , waaronder:
  • Medicinale toepassing bij een ziekte
  • Farmaceutische verwerking
  • Soorten cannabis en genetica
  • Professionele legale teelt
  • Ander onderdeel van de keten.
 • Is bekend met de wettelijke vereisten en regels rond medicinale teelt, verwerking en toepassingen binnen deze kaders.
 • Heeft een duidelijke en realistische visie om de uiteindelijke toepassing te verbeteren of te versnellen.
 • Staat open voor adviezen en meningen van andere leden om tot een gemeenschappelijke en gedragen oplossing en aanpak te komen.
 • Kan zeer discreet omgaan met informatie.
 • Kan op duidelijk wijze voorstellen beschrijven en onderbouwen.

Geïnteresseerden kunnen tot eind mei hun motivatie, ideeën en achtergrond sturen naar Eric Uleman via email Eric.Uleman@CannNext.com o.v.v. Aanmelding Raad van Advies.

Na aanmelding ontvangt u binnen 48 uur een reactie. Uiterlijk 1 december 2020 zouden wij graag de samenstelling van de Raad afronden.

Gondel 1

1186 MJ Amstelveen

The Netherlands

Office: +31 (0) 20 767 1950