Press Release

Amstelveen, 15 september, 2020

CannNext Nederland rond 14e oogst af en viert 1-jarig jubileum

CannNext Nederland rond in 2020 haar 16e teelt af en is daarmee een van de weinige organisaties die in Nederland kennis en ervaring heeft met lokale legale teelt. Heeft u vragen of wilt u in contact komen? Klik HIER.

  • In 2019 opgericht en viert haar 1-jarig jubileum
  • CannNext is klaar voor de 14e oogst en in 2020 wordt de 16e oogst gerealiseerd
  • CannNext richt zich op “medical crops” met een specialisatie in teeltplannen en standaardisatie onder GMP
  • Productiedoel van 3.0KG high-quality GMP dry floss medicinal cannabis per m2 voor 2020
  • Focus op vergaande standaardisatie van stekken, moederplanten, productieprocessen
  • Werkt samen met gegadigden in de medicinale en recreatieve aanbestedingen als adviseur en partner

14 oogsten in Nederland sinds 2019
CannNext Nederland bestaat nu iets langer dan een jaar en heeft met succes al bijna 14 oogsten afgerond in haar eigen state-of-the-art faciliteit in Nederland. CannNext Nederland verricht de teelten met een vergunning voor onderzoek van de Nederlandse overheid, aangezien de aanbestedingen voor medicinale en recreatieve teelt nog in volle gang zijn. “Nederland komt relatief laat op gang met de legalisering van de recreatieve productie en de regels worden nu enigszins gevormd. Wij hebben reeds in 2019 in goede samenwerking met ambtenaren, gemeente, politie al goede richtlijnen en protocollen opgezet, hoe je je organisatie verantwoord kan vormgeven conform wet- en regelgeving”, zegt Eric Uleman, directeur van CannNext. “Wat hierbij enorm heeft geholpen is de ervaring binnen ons team met de realisatie van moeilijke trajecten in andere sectoren.”

CannNext Nederland helpt gegadigden voor aanbestedingen, fabrikanten, gemeenten en dienstverleners
Eric Uleman licht de rol van CannNext Nederland verder toe: “We zien de slagingskans om uiteindelijk in de medicinale en recreatieve markt als producent te kunnen opereren als behoorlijk risicovol en wij werken ook liever samen met partijen dan te proberen om alleen succesvol te zijn. We adviseren meerdere bedrijven over hun plan van aanpak en werken met sommige bedrijven samen. Het is net zoals een accountant of fabrikant: soms heb je concurrerende klanten in je portefeuille en moet je zorgen dat dit goed gescheiden blijft. We hebben belang bij het slagen van deze markttransformatie en in die zin kunnen we als eigenaar van een eigen faciliteit dus geloofwaardig meedenken met klanten en partners. We verzorgen onder meer professionele opleidingen voor management en personeel die zich voorbereiden op de aanbestedingen. Daarnaast zijn er nog de vele toeleveranciers in deze markt en gemeenten die de supply chain beter proberen te begrijpen. We werken daarom ook vaak samen met fabrikanten om het verkooptraject te verkorten en om de business case of het operationele plan uit te werken. Fabrikanten worden te vaak betrokken in operationele zaken die enorm veel tijd van de verkoopafdeling eisen.

Agile innovatie is nodig om snel een succesvolle teelt te realiseren.
Over de snelle resultaten die over de afgelopen 12 maanden zijn behaald zegt Eric Uleman: “We hebben op de bouw en teelt een agile manier van werken toegepast. Dit klinkt misschien vreemd, maar in de IT en andere sectoren waar we projecten hebben uitgevoerd is deze methodiek gebruikelijk. Een breed team met snelle ontwikkelslagen door dagelijkse stand-ups, wekelijkse verbeterpunten en prestatie dashboards. Technologie speelt ook een enorme grote rol in de sector en met de toenemende betrokkenheid van technologische specialisten spreek je met een scrum-based benadering toch steeds meer eenzelfde taal. En laten we wel wezen, we zien in Denemarken, Canada en USA hoe lastig het kan zijn om goed te telen zonder pesticiden en ziekten.”

First to market voorbereidingen zijn al begonnen door top gegadigden in de teelt.
Hoe ga je goede kwaliteit stekken maken zonder stekhormonen? Hoe zorg je dat je 15 tot 20 soorten cannabis kan aanbieden? Simpele vragen, maar die operationeel nogal wat voorbereiding en kennis vragen. Het wordt enorm onderschat. Een sense of urgency is er soms nog niet. In Nederland zal de komende 12 maanden enorm veel veranderen in het economische en maatschappelijk landschap van de legale teelt. Het is een strijd om een aandeel in medicinale en recreatieve teelt in één van de grootste markten in Europa te bemachtigen. Een enorme illegale industrie zal transformeren. De aanbesteding voor de medicinale teelt is in volle gang en de gegadigden voor de recreatieve vergunning hebben afgelopen juli hun verzoek kunnen indienen.
We zien dat sommige partijen een afwachtende houding hebben, maar de professionele en serieuze partijen hebben inmiddels een teeltfaciliteit voor onderzoek in Nederland of zijn hier mee bezig. Je wil als bedrijf als eerste of in ieder geval goed voorbereid bij de startstreep staan. Dit is belangrijk want medicinale en recreatieve gebruikers blijken niet snel van voorkeur te veranderen. “Het is net als met bananen, melk en andere producten, er kunnen er maar zoveel in het schap. Als je als nr. 10 aan komt dan moet je je behoorlijk invechten.  Afnemers en overheid zullen natuurlijk ook kijken naar de mate waarin je reeds ervaring hebt en of je supply chain klaar staat. Het zijn moeilijke beslissingen: aan de ene kant ben je nog niet zeker van een vergunning, aan de andere kant wil je bij deelname zeker zijn dat je met verkopen je rendement realiseert binnen 4 jaar. Om die reden kan je beter nu al beginnen met voorbereiden van de teelt, de bouw en de organisatie, dan af te wachten tot de vergunning op de mat ligt.”

 

Voor meer informatie, graag contact opnemen met:

CannNext Nederland

Eric Uleman, Managing director

Tel Office +31 (0) 20 767 1950

E-mail: eric.uleman@CannNext.com

 

Over CannNext Nederland

CannNext cultiveert, doet onderzoek met klanten, geeft trainingen en adviseert bedrijven over teelt en organisatie.

Het bedrijf heeft een ultramoderne faciliteit in Nederland die gestandaardiseerde medicinale cannabis kan produceren en doet onderzoek naar THC- en CBD-componenten in cannabisplanten om uiteindelijk het welzijn van patiënten te verbeteren. CannNext doet onderzoek met haar klanten en adviseert internationale bedrijven en overheden over de bouw, het ontwerp en de exploitatie van hoogwaardige teeltfaciliteiten volgens strikte regels en procedures. CannNext heeft een vergunning van de Nederlandse overheid voor het doen van onderzoek. Deze vergunning is in Nederland afgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nieuws is te vinden op Twitter en onze nieuwspagina.