Press Release

Amstelveen, 8 April 2020

CannNext neemt het initiatief tot oprichting van de eerste opleiding Medicinale Cannabis voor 100 studenten in 2021

  • CannNext wil met de oprichting van een nieuwe stichting onder meer een Opleiding Medicinale Cannabis voor 100 studenten in 2021 starten.
  • De stichting moet uiteindelijk de gemiddelde doorlooptijd van medicinaal onderzoek met 50% verminderen door de ketenpartners te mobiliseren en kennis en de aanpak uit andere sectoren te introduceren.
  • In de Raad van Advies van de stichting zitten kennishouders van cannabis planten en genetica, professionele teelt technieken, compliance, extractie, maar ook vooral gedreven professionals, ondernemers en patiënten.

Mijoenen Nederlanders ondervinden pijn

In Nederland lijden meer dan 2 miljoen mensen aan neuropatische pijn. Hierdoor gaat hun kwaliteit van leven achteruit door het constant voelen van pijn. Deze mensen krijgen pijnstillers, ontstekingsremmers of middelen tegen epilepsie die vaak niet werken. Als mogelijke (aanvullende) behandeloptie kunnen artsen en oncologen ook medicinale cannabis voorschrijven. Medicinale Cannabis wordt ook voorgeschreven aan kankerpatiënten die pijn, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking ondervinden. Tevens in geval van misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker.

Wat is medicinale cannabis?

Medicinale cannabis is een plantproduct dat onder zeer strikte voorwaarden van de overheid, vrij van pesticiden en andere afvalstoffen met uiterste precisie wordt geteeld, zonder overlast op milieu of omgeving. De inhoud stoffen hebben een genezend effect op ziektesymptomen. De bloem, het granulaat of een olie wordt onder begeleiding van een arts voorgeschreven en uitgegeven door een apotheek. De medicinale cannabisbloemen bevatten een vrijwel exacte medicinale hoeveelheid van werkzame stoffen, zodat dit goed kan worden gedoseerd als een medicijn.

Eerste profesionele opleiding in Nederland voor 100 studenten

“De kennis van deze sector is te gefragmenteerd en ligt verdeeld bij overheid, juristen, artsen, specialisten, telers, farmaceuten en wetenschappers, terwijl de snelle groei van de sector in  Nederland en Europa vraagt om professionals. De medicinale markt legaliseert en professionaliseert snel en heeft in combinatie met de recreatieve markt een marktwaarde van enige tientallen miljarden Euro’s”, zegt Eric Uleman, directeur van CannNext. “Wat je in andere landen de afgelopen jaren hebt gezien, zoals bijvoorbeeld in Canada, is dat er te lang inefficiënt wordt gewerkt binnen een gehele keten, waardoor het enorm kostbaar werd om een eindproduct te maken dat qua prijs en kwaliteit aan de verwachtingen van patiënt of recreant voldeed.

Dit heeft geleid tot veel kapitaalvernietiging en dat is zonde, omdat dit geld ook benut zou kunnen worden voor onderzoek en educatie. In Nederland hebben we een professionele teelt sector, farmaceutische infrastructuur, een professionele dienstverlening sector en een overheid met zeer ervaren medewerkers. Bij uitstek zijn wij een land om hier een volgende profesionaliseringsslag te maken, maar we moeten zorgen dat we ook voldoende mensen hebben die de bedrijfsmodellen en keten begrijpen. We merken in gesprekken met overheden en organisaties dat er veel behoefte is om het landschap, de keten en uitdagingen beter te begrijpen.”

Succes vereist top kwaliteit en prijs voor de patient / consument en instroom van professionals

Volgens Eric is er ook veel ervaring met patiënten. Dit kan beter worden aangepakt. Onderzoek duurt vaak te lang, is ook niet altijd efficiënt, enorm kostbaar en moet sneller. Dit is noodzakelijk vanwege de vergrijzende bevolking en samenhangende ziektes van ouder worden. Een opleiding zorgt ervoor dat de keten tijdig een professionaliseringsslag kan maken en er ook makkelijker instroom kan plaatvinden uit bijvoorbeeld IT, compliance, teelt en supply-chain management. Hij wijst erop dat telen in zijn algemeenheid en medicinale cannabis in het bijzonder enorm data gedreven en waar kunstmatige intelligentie ook een steeds grotere rol speelt. Veel mensen denken dat je er met een zaadje in de grond of een kas al bent, maar dat is slechts een fractie van het bedrijfsmodel en de keten. Het is een uiterst complexe nieuwe keten die in korte tijd dezelfde best-practice zal moeten ontwikkelen waar andere medicijnen, groente of fruit tientallen jaren over hebben gedaan.

Gedreven patienten en professionals zorgen voor versnelling onderzoek

Op de vraag of het lastig is om mensen enthousiast te maken, antwoord hij: “Er zijn veel gedreven patiënten die zelf ondernemer zijn of werken bij een organisatie die kan helpen met resources. Zij hebben zich vaak verdiept in de materie en zijn zich bewust over wat medicinale cannabis voor hen heeft gedaan. Je merkt daarnaast dat er eigenlijk nog niet zoveel bekend is over de medicinale inhoudsstoffen van de plant en dat veel wetenschappers hier een uitdaging in zien.”

Patiënten en consumenten in weerstand tegen opiaten en vervuilde producten

Waarom de laatste jaren de legalisering van medicinale cannabis zo snel is gegaan vanuit publieke druk, wijst hij op de weerstand tegen opiaten onder de bevolking en de afkeer van pesticiden bij consumenten. Eric Uleman benadruk de zuivere karakteristieken van de medicinale teelt en het verbod op gebruik van pesticiden. “Er is natuurlijk niks mooier dan een plant die in zijn meest pure vorm patiënten kan helpen bij bijvoorbeeld pijnbestrijding of epilepsie”, vervolgt hij. “Veel mensen kennen in hun omgeving wel voorbeelden van de positieve werking. Daarnaast zijn er een aantal producten zoals Sativex en Epidiolex die klinisch getest zijn. De overheid is het afgelopen jaar ook actief met campagnes begonnen om het gebruik van opiaten terug te dringen”.

Slagen van een snelgroeiende legale markt vereist integrale aanpak

Eric benadrukt dat de opleiding en stichting de medicinale toepassingen van cannabis betreft, echter hij geeft aan dat de voorgenomen legalisering van de recreatieve productie in Nederland, waarvan een groot gedeelte een afgeleide is van de randvoorwaarden van medicinale productie, nog met grotere uitdagingen te maken zal krijgen.

Eind mei hoopt hij een gedreven Raad van advies te verwelkomen die wordt ondersteunt door een aantal (patiënten) werkgroepen. In 2021 zal er een start worden gemaakt met een opleiding voor de eerste 100 studenten.

 

Voor meer informatie, graag contact opnemen met:

CannNext

Eric Uleman, Managing director

Tel Office +31 (0) 20 767 1950

E-mail:  eric.uleman@cannNext.com

 

Over CannNext

CannNext is een Nederlandse organisatie en in 2018 opgericht met als doel de THC en CBD-inhoudsstoffen in cannabis planten volgens GMP-protocollen gecontroleerd te kunnen telen en de kostprijs te verlagen. Dit wordt gerealiseerd met onderzoek naar de ontwikkeling van betere teelt en lichtrecepten, gecombineerd met een hoogwaardig productieproces. CannNext heeft een ultramoderne teelt en onderzoeksfaciliteit in Nederland.

 

CannNext heeft van de Nederlandse overheid een vergunning voor het uitvoeren van onderzoek. Deze licentie wordt in Nederland uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nieuws is te vinden op Twitter en onze Nieuwspagina.