Press Release

CannNext voorziet vertragingen in oplevering van legale cannabis trajecten

Amstelveen, 27 oktober 2019

  • Milieuvriendelijk telen zonder pesticiden van een hoogwaardig product is wat patiënten, consumenten en overheden vragen.
  • Realisatie van legalisering trajecten vertragen of mislukken nu door gebrek aan kennis bij stakeholders.
  • CannNext helpt gemeenten, investeerders en adviseurs in Europa.

Milieuvriendelijk telen binnen strenge regelgeving is zeer complex

Overheden, bedrijven en investeerders bereiden zich in Europa voor op diverse aanbestedingen voor de teelt van legale cannabis of zijn hier reeds volop mee bezig. Aan de teelt worden vaak hoge eisen gesteld qua productie, de kwaliteit van het eindproduct en het beheer van de gehele keten in deze streng gereguleerde markt. Consumenten en patiënten zijn zeer kritisch over de herkomst en productiewijze van een product of gewas. Overheden scherpen hun regels over medicijnen en voedingswaren ook steeds verder aan onder druk van publieke opinie. De bedrijven die in Europa hands-on ervaring hebben met bouw, teelt en organisatie rond legale cannabis teelt zijn op een hand te tellen.

Eric Uleman, directeur CannNext, zegt hierover: “CannNext voert innovatieve onderzoeken uit voor medicinale toepassingen en we hebben veel ervaring opgedaan in ons eigen vergunning traject. In gesprekken die we voeren met internationale organisaties merk je dat aan veel aspecten niet is gedacht of dat het wordt onderschat. Er zullen een groot aantal trajecten om die reden vertragen of niet tot stand komen verwacht ik. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat er een plan ligt dat van een ander soort teelt is afgeleid en er wordt gedacht dat een cannabis plant hetzelfde is als een tomatenplant. Optimistisch wil men dan starten met een paar duizend stekken, terwijl er eigenlijk weinig kennis over de teelt aanwezig is. Of er wordt vergeten dat volgens de regelgeving alles strikt geregistreerd moet worden. Verder is er vaak de verwachting dat lokale overheden exact weten hoe trajecten lopen, maar men realiseert zich niet dat dit voor hen ook vaak nieuw is, waardoor gesprekken minder snel verlopen dan je zou hopen. Ook speelt kwaliteitsbewaking een grote rol en dient er veelvuldig getest te worden, terwijl je monsters natuurlijk niet zomaar over de grens kan sturen naar een laboratorium. We helpen de laatste tijd steeds vaker betrokken adviseurs zoals accountants, juristen, financiers en andere professionals met inhoudelijke kennis middels workshops of persoonlijke begeleiding. Lokale overheden hebben vaak vragen over hoe zij beter de regie kunnen voeren over dergelijke trajecten.”

CannNext gebruikt ultramoderne onderzoeksfaciliteit en behoort tot wereldtop

De faciliteit is zeer milieuvriendelijk doordat vrijwel al het water hergebruikt wordt in tegenstelling tot veel traditionele teelt. Uiteraard worden er bij de teelt van het medicinale product geen pesticiden gebruikt. De teelt vindt in een geheel gesloten klimaatsysteem plaats onder zeer gecontroleerde omstandigheden, waarbij ook alle geur wordt weggefilterd.  Het bedrijf voert onderzoek uit voor internationale bedrijven en organisaties die zich specialiseren in onderzoek naar inhoudsstoffen.

Achtergrond CannNext

CannNext is opgericht in 2018 met als doel het welzijn van patiënten te verbeteren door onderzoek naar THC en CBD-inhoudsstoffen in cannabis planten. CannNext is een particuliere organisatie met een ultramoderne faciliteit die in staat is om gestandaardiseerde medicinale cannabis te produceren. Haar doel is middels goed onderbouwd onderzoek, onder de richtlijnen van Good Experimental Practices (GEP), uiteindelijk het welzijn van patiënten te verbeteren. CannNext geeft tevens advies voor de bouw, inrichting en operatie van high-end teelt faciliteiten conform strenge regelgeving en procedures.  CannNext heeft voor het doen van onderzoek een vergunning gekregen van de Nederlandse overheid. Deze vergunning wordt in Nederland uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

CannNext BV

Eric Uleman, Directeur

Tel kantoor +31 (0) 20 767 1950

E-mail:  Eric.Uleman@cannNext.com