Press Release

Amstelveen, 25 Januari 2020

Nederland verhoogt productie, verlaagd prijs en introduceert nieuwe medicinale cannabis variëteiten voor patiënten

  • De nieuwe variëteiten worden mogelijk al in Mei 2021 geïntroduceerd
  • Soorten komen tegemoet aan de vraag van patiënten om meer keuze bij de apotheek, zodat zij voor sommige variëteiten niet meer bij coffeeshops hoeven te kopen
  • Nieuwe variëteiten medicinale cannabis zullen door 2 producenten aan de overheid worden verkocht voor Euro 2.35 per gram in plaats van de huidige prijs van EUR 5,80 per gram. Hiermee zal de verkoopprijs van medicinale cannabis bij de apotheek ruim onder de prijs van huidige recreatieve prijs in de coffeeshop komen.
  • De overheid heeft de verwachte waarde van de productie van medicinale cannabis verhoogd tot EUR 140 miljoen en verwacht waarschijnlijk dat patiënten meer bij de apotheek zullen kopen in plaats van de coffeeshop
  • Cannnext start in Q2 2020 met onderzoek naar nieuwe variëteiten voor patiënten, zodat deze in Q1 2021 beschikbaar zijn voor productie in Nederland. Zij werkt hierbij nauw samen met patiënten verenigingen en instituten.

Patiënten vragen om meer variëteiten

Nederland is een voorloper in de toepassingen van medicinale cannabis in de medische zorg en blijft innoveren. Momenteel wordt een zeer beperkt aantal soorten medicinale cannabis aangeboden. Patiënten geven al lange tijd aan dat er meer keuze moet zijn. Net zoals bij andere reguliere geneesmiddelen kan de werking per persoon namelijk verschillend zijn. Zij geven aan dat de huidige aangeboden soorten niet altijd goed werken en zijn dan genoodzaakt bij coffeeshops te kopen waarbij er geen toezicht of begeleiding is van een arts.

Verlaging van prijs medicinale cannabis

De overheid heeft in de huidige aanbesteding opgenomen dat de 2 nieuwe producenten ook nieuwe variëteiten moeten aanbieden. Het aangeboden product moet, net zoals nu, voldoen aan strenge kwaliteitseisen van de overheid, zoals geen gebruik van pesticiden, geen vervuiling en duidelijke herkomst van het product. Overigens zijn het tegenwoordig juist steeds meer de patiënten en consumenten die hoge eisen stellen aan fabrikanten om transparant te zijn over de herkomst van voedsel en medicijnen, hoe het is geproduceerd en wat erin zit.

Verhoging van medicinale productie

De overheid heeft een productievolume bepaald ter waarde van EUR 140MM over een periode van 6 jaar (2021-2026) en verwacht hiermee waarschijnlijk impliciet een verschuiving van recreatieve vraag van patiënten naar de medicinale vraag. Dit wordt dan bewerkstelligd door een hoge kwaliteit van het product met een lage prijs dankzij een efficiënte en professionele productie.

De verkoopprijs aan de overheid is momenteel EUR 5.80 per gram en wordt in 2021 verlaagd naar EUR 2.35 per gram. Dit zorgt ervoor dat het medicijn een veel goedkopere prijs in de apotheek zou moeten hebben dan de recreatieve variant in een coffeeshop.

Vergoeding door Nederlandse verzekeraar

De ziektekostenverzekeraars hebben de vergoeding in 2018 beëindigd. Aangezien in een groot aantal landen, zoals Duitsland, de kosten wel worden vergoed, wordt de vergoeding aan de patiënt door de Nederlandse verzekeraar, dankzij de prijsverlaging, wellicht mogelijk.

Beschikbaarheid nieuwe variëteiten 1e kwartaal 2021

De vraag naar nieuwe medische variëteiten vereist nieuw onderzoek naar voorkeuren van patiënten en het ontwikkelen van een stabiele medicinale productie, zodat de bloemen voldoen aan de strenge productie eisen. Deze eisen bepalen hoofdzakelijk dat elke bloem een gelijk gehalte heeft aan THC/CBD, vergelijkbaar met een fabrieksmatig geproduceerd medicijn, zodat de arts en patiënt altijd weten dat de inhoud en hiermee de dosering gelijk is.

CannNext zal in het 2e kwartaal van 2020 al beginnen met de teelt van nieuwe variëteiten. De keuze van soorten zal worden bepaald door ervaringen en voorkeuren van patiënten. CannNext zal hiertoe samenwerken met patiëntenverenigingen en onderzoeksinstituten om te bepalen welke soorten het meest gewenst zijn.

Nieuwe variëteiten hebben vaak meerdere oogsten nodig om stabiel te kunnen worden geproduceerd. Dit kan bij buitenteelt of in een kas, vanwege de reguliere jaargetijden lang duren. CannNext heeft een state-of-the-art indoor teeltfaciliteit, waar met een gesloten klimaat systeem en ultramoderne LED verlichting versnelt kan worden geteeld. In 2020 zullen er 12 oogsten plaatsvinden, waardoor resultaten sneller beschikbaar zijn.

Naar verwachting zullen de nieuwe variëteiten in het 1e kwartaal 2021 gereed zijn voor productie. Sommige soorten zullen ook worden ontwikkeld voor medicinale productie in andere landen waar dit legaal is.

Voor meer informatie, graag contact opnemen met:

 

CannNext

Eric Uleman, Managing director

Tel Office +31 (0) 20 767 1950

E-mail:  eric.uleman@cannNext.com

 

Over CannNext

CannNext is een Nederlandse organisatie en in 2018 opgericht met als doel de THC en CBD-inhoudsstoffen in cannabis planten volgens GMP-protocollen gecontroleerd te kunnen telen en de kostprijs te verlagen. Dit wordt gerealiseerd met onderzoek naar de ontwikkeling van betere teelt en lichtrecepten, gecombineerd met een hoogwaardig productieproces. CannNext heeft een ultramoderne teelt en onderzoeksfaciliteit in Nederland.

 

CannNext heeft van de Nederlandse overheid een vergunning voor het uitvoeren van onderzoek. Deze licentie wordt in Nederland uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nieuws is te vinden op Twitter en onze Nieuwspagina.

 

Bron :

TenderNed: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170527;section=1)

Levering medicinale cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit 2019