Press Release

Amstelveen, Nederland, September 24, 2020

Wietproef pas in 1e kwartaal 2023 operationeel?

23 september 2020 heeft de overheid een verslag gepubliceerd met vragen en antwoorden die gedurende een gesloten informatiebijeenkomst tussen overheid en (mogelijke) teeltgemeenten op 27 augustus 2020 zijn gesteld.

  • Op 27 augustus had de overheid de beoordeling van alle aanvragen nog niet afgerond
  • Aanwijzingen voor mogelijk teeltvergunning is begin 2021
  • Gemeenten krijgen een pittig traject met de wietproef om een advies aan de overheid te geven over de vestiging van een teler
  • Gemeenten krijgen geen financiële vergoeding voor extra capaciteit om advies aan de overheid te geven of de vestigingsaanvragen van telers te begeleiden
  • Teeltgemeenten krijgen geen vergoedingen voor extra politie of veiligheid
  • Geen aandacht en mogelijkheden voor voorbereidingen van de teelt zoals opkweken van geschikte gewassen
  • Bouw van faciliteiten, stabiele teelt en implementatie van een landelijk IT track & trace systeem zijn behoorlijke uitdagingen voor de overheid in de regie

Start teelt 1e kwartaal 2023

“Als je het document leest dan zie je toch een zeer pittig traject dat de overheid hier onderneemt met een behoorlijk hoog risicoprofiel”, zegt Eric Uleman, directeur van CannNext Nederland, een legale teler en adviesbureau in Nederland met een onderzoek vergunning van de overheid voor medicinaal cannabis onderzoek. “De tijdslijnen zijn uiterst optimistisch, gebaseerd op onze eigen ervaringen en dergelijke trajecten in het buitenland. De overheid verwacht dat begin 2021 10 telers zijn aangewezen. Dit betekent dat ze voldoen aan de criteria van de overheid en een positief advies van de gemeente hebben ontvangen. Dit betekent ook dat de telers geheel volgens de Bibob procedure zijn doorgelicht en er geen criminele activiteiten of netwerken zijn geconstateerd.”

“Deze planning is al erg ambitieus want veel trajecten voor de lokale vestiging van een teler moeten nog beginnen. De doorlooptijd van 4 weken voor het indienen van een aanvraag was niet genoeg tijd om ook nog een bestuurlijk traject met een gemeente te doorlopen voor een bouwvergunning. De uitwerking van vestigingsplannen dient dus door veel gemeenten nog met de aanvrager te worden doorlopen.”

Overigens krijgen gemeentes 6 weken om over een vergunning een advies te geven, inclusief een oordeel over de veiligheid en openbare orde als gevolg van de vestiging. Er is een mogelijkheid voor een gemeente om meer tijd te vragen en dat zullen de meesten waarschijnlijk ook doen waardoor de adviezen uiteindelijk begin 2021 bij de overheid op de mat vallen.

Gemeentes hebben een zware klus

Eric Uleman ziet een zware taak voor gemeentes: “Opvallend is dat de teeltgemeentes veel werk zelf moeten verrichten zonder financiële steun van de overheid. Ook tijdens het experiment zullen de teeltgemeentes geen financiële bijdrage ontvangen. Bovendien wordt de informatie-uitwisseling tussen overheid, teeltgemeenten en coffeeshop gemeenten pas na aanwijzing van de 10 teeltgemeenten gestart.

Bouw en inspecties

“De meeste partijen zullen wel 9 maanden met bouw en inspecties bezig zijn. Alle faciliteiten kunnen bovendien – vanwege overlap in leveranciers – waarschijnlijk niet tegelijkertijd worden gebouwd. Dit is een nieuwe industrie en bij gemeentes is er nog weinig kennis van inspectie van teeltlocaties en bij de overheid is er een zeer beperkte capaciteit. Deze termijn is daarom nog optimistisch”, zegt Eric Uleman, “Bovendien hebben we nu ook nog te maken met een Covid-19 factor”.

Overigens mogen de opgegeven locatie(s) in de aanvraag niet meer worden gewijzigd. Dus als de beoogde vestiging niet kan doorgaan door een negatief advies van de gemeente is dit einde oefening voor de teler. De bouw zal uiteindelijk dan mogelijk voor veel telers rond het 4e kwartaal 2021 zijn afgerond.

Start van de teelt

“Het opstarten van de teelt tot de gewenste hoogwaardige productie zal voor veel bedrijven minimaal 9 maanden in beslag nemen. Opvallend is dat er geen aandacht wordt geschonken aan de benodigde voorbereidingen van de teelt. Immers de teelt is illegaal en plots moeten alle faciliteiten vol staan met planten van hoge kwaliteit, die gewild zijn door de consument en in hoeveelheden die hier in Nederland nog nooit legaal zijn geteeld.”

“Uiteraard heb je basismateriaal nodig zoals stekken van bepaalde soorten en vervolgens dient een stabiele teelt te worden opgezet. Aangezien een vergunning locatie gebonden is en teelt niet zonder vergunning elders mag worden verricht, is het onmogelijk om tijdens de bouw al een teelt voor te bereiden”, merkt Eric Uleman op.

Eric Uleman benadrukt dat teelt van cannabis niet eenvoudig is: “We hebben bovendien in het buitenland gezien dat de productie van grote hoeveelheden cannabis niet eenvoudig is. Dit zal zeker een uitdaging zijn als er een aantal telers door loting een vergunning krijgen die minder cannabiskennis in huis hebben. De overheid beoordeelt namelijk in eerste instantie alleen of er ervaring is met gewasteelt en niet of er kennis en ervaring is van cannabis of hasj productie.”

Eric Uleman verwacht dat de meeste telers rond 4e kwartaal 2022 gereed zijn om te leveren.

Uiteindelijk bepaalt de overheid het moment dat de wietproef kan beginnen. Alle telers moeten hiertoe voldoende hoeveelheden wiet en hasj kunnen aanbieden van toereikende kwaliteit.

Landelijk track & Trace systeem

Een kritiek onderdeel van de levering aan de coffeeshops is de landelijke implementatie van het technologisch track & trace systeem dat moet borgen dat elke gram die wordt verkocht naadloos kan worden gevolgd. Dit systeem wordt door de overheid aangeschaft en zal bij telers en coffeeshops worden geïmplementeerd met ontsluiting naar stakeholders en toezichthouders. Het is niet vreemd dat met de vele stakeholders deze implementatie minimaal 6 maanden zal duren en hoewel dit parallel zal kunnen plaatsvinden aan de bouw, verwachten we dat de uiteindelijk start van het testen pas na in gebruik name van productie zal plaatsvinden en daarmee eind Q1 2023 begonnen kan worden met de levering aan coffeeshops.

Grote voorinvesteringen benodigd

Tot die tijd zullen gemeenten en bedrijven behoorlijk moeten voor investeren voordat de eerste cannabis kan worden verkocht. Het is de hoop dat de tussenliggende tijd goed wordt gebruikt om te borgen dat productie op moment van levering goed aansluit qua prijs en product met de wens van de consument.

Het is niet vreemd dat heel Europa kijkt naar de wietproef. Het is een pittig traject in een miljarden markt met grote financiële belangen en waarbij niet altijd duidelijk is wie uiteindelijk de eindverantwoordelijke is voor het slagen.